Special: Go Go Gallery Show #4

Eva Zandkuijl, De Kunstmeisjes, May 4, 2021

English text below

 

NL:

In de afgelopen maanden had ik, in een klassiek gevalletje news fatigue, regelmatig zin om terug mijn bed in te kruipen, de dekens over mijn hoofd te trekken en mijn ogen keihard te sluiten voor alle headlines en clickbaits over verkiezingen, protesten, crisissen, aanslagen en aanverwanten. Zo niet de Nederlandse kunstenaar Thomas Kuijpers. Hij dompelt zich dagelijks onder in kranten, televisie, internet, politiek en sociale media. Al verzamelend construeert hij multimediale werken die bedachtzaam en opvallend scherp steeds een stukje van de maatschappij blootleggen. Over wat het excessieve gebruik van het woord ‘change’ in het medialandschap betekent bijvoorbeeld (Opt for Change, 2020), of over wat alle sensationele koppen over terrorisme met ons doen (Bad Trip, 2017). In samenwerking met The Ravestijn Gallery presenteert hij nu de expositie Volumes, over wat hem opviel in een jaar waarin de tweedimensionale media door de coronacrisis meer een deur naar de buitenwereld vormde dan ooit. Kuijpers onderzoekt de overgang van het daadwerkelijke event naar de berichtgeving daarover, en laat zien hoe de media ons conditioneert. Volumes wordt een installatie om te ervaren en over te reflecteren. Na al die maanden in 2D kan ik niet wachten om weer eens iets in 3D mee te maken. Dekens aan de kant, hier kom ik.

 

EN:

In recent months, in a classic case of news fatigue, I regularly felt like going back to bed, pulling the covers over my head and closing my eyes to all the headlines and clickbaits about elections, protests, crises, attacks. and relatives. Not so the Dutch artist Thomas Kuijpers. He immerses himself daily in newspapers, television, internet, politics and social media. While collecting, he constructs multimedia works that thoughtfully and remarkably sharp expose a part of society. For example, about what the excessive use of the word "change" means in the media landscape (Opt for Change, 2020), or about what all sensational headlines about terrorism do to us (Bad Trip, 2017). In collaboration with The Ravestijn Gallery, he now presents the exhibition Volumes, about what struck him in a year in which the two-dimensional media formed more of a door to the outside world than ever due to the corona crisis. Kuijpers examines the transition from the actual event to the reporting of it, and shows how the media conditions us. Volumes will be an installation to experience and to reflect on. After all those months in 2D I can't wait to experience something in 3D again. Blankets aside, here I come.