Mariken Wessels | 'RE-COLLECT'

May 7 - November 7, 2021

Het FOMU verzamelt 2010-2020

FOMU Collects 2010-2020

 Vincent Delbrouck, Bieke Depoorter, Boris Mikhailov, Max Pinckers, Annemie Augustijns, David Claerbout, Jacques de Lalaing, Kimbei Kusakabe, Zanele Muholi, Dirk Braeckman … Het zijn maar enkele van de fotografen waar het FOMU de afgelopen tien jaar werk van heeft verworven voor haar collectie.

Vincent Delbrouck, Bieke Depoorter, Boris Mikhailov, Max Pinckers, Annemie Augustijns, David Claerbout, Jacques de Lalaing, Kimbei Kusakabe, Zanele Muholi, Dirk Braeckman... These are only a few photographers of which FOMU has collected works over the past ten years. 

 

De tentoonstelling re-collect neemt je mee op een associatieve wandeling doorheen een decennium aan collectie-aanwinsten. We kiezen voor een niet-chronologische opstelling waardoor nieuwe verbanden tussen de werken ontstaan. Drie focuspunten lopen als rode draden doorheen re-collect: een focus op Belgische fotografie, op internationaal maatschappelijk relevante fotografie en een duidelijke samenhang met onze tentoonstellingen. Tegelijkertijd biedt de expo een blik op verleden, heden en toekomst van de collectie.

The re-collect exhibition takes you on an associative walk through a decade of collection acquisitions. We opt for a non-chronological arrangement, which creates new connections between the works. Three focus points run through re-collect as common threads: a focus on Belgian photography, on internationally socially relevant photography and a clear connection with our exhibitions. At the same time, the exhibition offers a glimpse into the collection's past, present and future.

 

Het FOMU herbergt een internationale, diverse collectie van ruim drie miljoen objecten. Het geheel is tegelijkertijd historisch en actueel en bestaat uit vier deelcollecties: beeld, apparatuur, fondsen en boek. Elk jaar breiden we de collectie uit met nieuwe aankopen en schenkingen.

The FOMU houses an international, diverse collection of more than three million objects. The whole is both historical and current and consists of four sub-collections: image, equipment, funds and book. Every year we expand the collection with new purchases and donations.

 

De tentoonstelling re-collect toont recente aanwinsten uit de deelcollectie beeld.

The re-collect exhibition shows recent acquisitions from the image sub-collection.

 

Curator: Tamara Berghmans

April 28, 2021
of 19